Khasra No.134 & 157,Village - Dhanpalpur, Post - Kashipur, Vishva Sundari Road, By Pass, NH-2, Varanasi - 221 311